Koalicje, inicjatywy, partnerstwa

Fundacja współtworzy partnerstwa i szerokie koalicje na rzecz włączenia cyfrowego:

  • współtworzy "Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych" zainicjowane przez polskiego Lidera Cyfryzacji, pod Patronatem Prezydenta RP, którego celem jest inicjowanie oraz wspieranie działań prowadzących do powszechnej edukacji cyfrowej, promowanie dobrych praktyk oraz upowszechnianie technologii cyfrowych w Polsce.
  • Fundacja Widzialni w ramach Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, zainicjowała powstanie Grupy ds. dostępności zasobów internetowych. Celem powołanej grupy jest wskazywanie dobrych praktyk w zakresie przygotowywania treści internetowych dostępnych dla wszystkich użytkowników niezależnie od wieku, niepełnosprawności, sprzętu i oprogramowania. Promowanie rozwiązań zwiększających dostęp do zasobów internetowych, organizowanie warsztatów i seminariów z zakresu włączenia cyfrowego oraz przygotowywanie rekomendacji dla Rady Cyfryzacji powołanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
  • aktywnie działa jako członek Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ "Dojrz@łość w sieci" zainicjowanej przez UPC Polska wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem projektu jest zjednoczenie firm, organizacji pozarządowych, urzędów i instytucji na rzecz zachęcenia osób starszych do aktywnego korzystania z Internetu.
  • zainicjowała partnerstwo Telewizja bez Barier” wspólnie z Telewizją Polską S.A., Polskim Związkiem Głuchych i Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym, którego celem jest zwiększenie oferty programowej TVP dostępnej dla osób niepełnosprawnych
  • zainicjowała Porozumienie Trójstronne pomiędzy Uniwersytetem Śląskim, Microsoft Polska i Fundacją Widzialni. Organizacje zobowiązały się do promowania dobrych praktyk związanych z włączeniem cyfrowym.
  • "Certyfikat bez Barier" adresowany do telekomów jest wynikiem współpracy Fundacji z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Certyfikat jest przyznawany tym operatorom, którzy uwzględniają w swojej ofercie i działaniach osoby o specjalnych potrzebach.
  • jest członkiem założycielem Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, inicjatywy zrzeszającej organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, placówki naukowe i uczelnie oraz przedstawicieli sektora komercyjnego, której celem jest szeroko pojęta promocja standardów dostępności w przestrzeni elektronicznej, prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi dotyczącymi dostępu do informacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
  • jest członkiem EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE PROVIDERS FOR PERSONS WITH DISABILITIES w ramach, której zajmuje się transferem i wymianą wiedzy i doświadczeń państw w Unii Europejskiej.
  • współpraca ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, w zakresie propagowania idei Internetu dostępnego dla wszystkich, pomoc w rozpowszechnianiu tworzenia dostępnych stron internetowych.

Artykuły