Artur Marcinkowski – Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni

Artur Marcinkowski

Pomysłodawca i założyciel Fundacji. Z Internetem związany od początku jego istnienia w Polsce. Od momentu powołania Fundacji, stał się aktywnym uczestnikiem wydarzeń na arenie cyfryzacji. Uczestniczył w konsultacjach w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Forum Debaty Publicznej przy Prezydencie RP. Jest członkiem Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Został Członkiem Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych i w jego ramach powołał i przewodniczy Grupie roboczej ds. dostępności zasobów internetowych. Został członkiem Rady Dostępności przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju gdzie zainicjował i prowadzi grupę roboczą AccessTech. Jest członkiem Komitetu Dostępność Plus przy Ministerstwie Zdrowia gdzie stworzył standard dostępności cyfrowej dla placówek ochrony zdrowia. Wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Śląskiego stworzył metodologię badania stron internetowych pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Zainicjował pierwsze w Polsce studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim Włączenie cyfrowe i społeczne”. Współpracował z Urzędem Komunikacji Elektronicznej przy tworzeniu oznaczenia Bez Barier”. Został ekspertem w projekcie Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Jest autorem i szefem projektu wprowadzającego dziesięć nowych kwalifikacji rynkowych z zakresu dostępności w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Nominowany przez Orange Polska do nagrody "Ludzie którzy zmieniają biznes 2015" Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Nominowany w konkursie "Digital Champions 2017" organizowanym przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji w kategorii Osobowość Cyfrowego Biznesu. Członek Kapituły Listy 100”. Kapituła co rok nominuje 100 osób, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce.

Współtworzył publikację WCAG 2.0 – Podręcznik Dobrych Praktyk” (PWN, Warszawa 2013), która była pierwszym kompleksowym opracowaniem dotyczącym tworzenia stron www dostępnych dla osób o specjalnych potrzebach. Autor książki "Badanie dostępności stron www w oparciu o WCAG". Pomysłodawca oznaczenia Strona Internetowa bez Barier”, przyznawanego serwisom spełniającym międzynarodowe kryteria dostępności. Zainicjował partnerstwo Telewizja bez Barier” pomiędzy Fundacją Widzialni i Telewizją Polską S.A. oraz partnerstwo trójstronne pomiędzy: Fundacją, Uniwersytetem Śląskim i Microsoft Polska. Koordynował tłumaczenia migowe dla Canal+. Występuje na licznych konferencjach, uczestniczy w debatach i panelach dyskusyjnych. Prowadzi konsultacje z zakresu dostępności stron www. Blisko współpracował z Uniwersytetem Śląskim, Orange, Microsoft, Canal+, TVP, Związkiem Banków Polskich, Koalicją na Rzecz Polskich Innowacji.

Jest żonaty, ma dwójkę dzieci, Łukasza i Szymona. Jego pasją są motocykle i fizyka kwantowa.

Przemysław Marcinkowski – Członek Zarządu Fundacji Widzialni, Audytor techniczny

Przemysław MarcinkowskiOd 2002 roku zajmuje się projektowaniem i programowaniem aplikacji internetowych.
Z Fundacją współpracuje od samego początku jej istnienia jako ekspert ds. dostępności stron www. Przeprowadza audyty dostępności stron internetowych w oparciu o standard WCAG 2.0. Ocenia serwisy internetowe w ogólnopolskim konkursie Strona Internetowa bez Barier”. Jest również trenerem i twórcą autorskiego programu szkoleń nt. dostępności organizowanych przez Fundację. Współautor publikacji Podręcznik dobrych praktyk WCAG” oraz Raportu Dostępności” oceniającego stan stron internetowych administracji publicznej. Współtwórca metodologii badania stron internetowych pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Brał udział w konsultacjach nad Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Blisko współpracuje z Uniwersytetem Śląskim, Orange, Microsoft, UPC, Teatr Wielki Opera Narodowa, Bankiem Millennium, IT w Administracji.
Współautor gry promującej Fundusze Europejskie Miastomania” oraz darmowego systemu PAD CMS stworzonego w ramach projektu Polskiej Akademii Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
Wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz na kierunku Włączenie Cyfrowe i Społeczne” na Uniwersytecie Śląskim.

Relaksuje się grając w zespole na gitarze oraz jazdą na rowerze.

Marcin Luboń – Członek Zarządu Fundacji Widzialni, Audytor techniczny

Marcin LubońWspółpracuje z Fundacją od początku jej istnienia. Współautor identyfikacji wizualnej Fundacji Widzialni. Twórca grafiki gry promującej Fundusze Europejskie Miastomania” (2011), strony internetowej dla Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który zwyciężył w drugiej edycji rankingu "E-sądy po polsku", przygotowanym przez Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundację Helsińską, K2 Internet oraz Rzeczpospolitą, w wyniku czego powstało kolejnych 40 serwisów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych. Twórca dostępnych stron dla Ośrodka Pomocy Społecznej i prowadzonych przez ośrodek projektów T:RAF Rybnik i Małe Społeczności – Wielkie Problemy. Wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Wolny czas spędza w towarzystwie znajomych.